OKRESNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVOKategória:
Bytové družstvá


Kontakt:
+421376927821
riaditel@osbdnr.sk


Adresa:
Dlhá 848/4


Sídlo firmy