Podpor kúpou svoj región - SLOVENSKÁ TEHLA JE TÁ NAJLEPŠIA.


Počiatky priemyselnej výroby sa datujú od roku 1907. Zakladateľmi výroby v Lučenci boli Rakottyayovci. Už v minulosti vyrábal závod rôznorodý sortiment výrobkov ako drenážky, krytiny a obkladačky.

1. septembra 1996 vznikla vyčlenením zo štátneho podniku akciová spoločnosť Ipeľské tehelne, so sídlom v Lučenci s cca 300 zamestnancami. Súčasťou akciovej spoločnosti sú výrobné závody Lučenec - Fabianka, Breznička, 1 stredisko závodu Poltár, Tornaľa, servisné stredisko ťažby a dopravy v Zelenom. Hlavným predmetom činnosti akciovej spoločnosti je výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika, výroba pálených výrobkov, výroba stavebných dielcov, keramickej prefabrikácie a vybraných betonárskych výrobkov ako i doplnkových výrobkov z keramiky a tehliarskych surovín. Pozrite si zoznam viac ako 150 predajcov.


Odkaz na stránku: http://www.tehelne.sk/


Odkaz na stránku: http://www.tehelne.sk/zoznam_predajcov.htm


Odkaz na facebook: https://www.facebook.com/Nov%C3%A9-B%C3%BDvanie-526613634159616/Kontakt:
Odbyt, Marketing: 047/433 47 63
Fax: 047/433 14 89
E-mail : tehelne@isternet.sk

Ing. Martin Dováľ riaditeľ spoločnosti:0905 584 761


Kamenná predajňa: Áno


Poloha obchodu

Galeria