Poznáte hlavné vplyvy na tvorbu ceny realít?

Nie všetky ponúkané nehnuteľnosti sa predávajú za primeranú cenu a často sa stane, že stanovená hodnota je od tej reálnej úplne ďaleko. Ak sa zoznámite s hlavnými faktormi, ktoré sú základom pre určenie čo najreálnejšej ceny, budete schopní zhodnotiť sami, či je ponuka výhodná alebo je lepšie hľadať nejakú inú. 

Vedomosti o hlavných vplyvoch, ktoré sa podieľajú na tvorbe predajnej ceny najviac, sú pomôckou pre každého kto premýšľa nad kúpou alebo predajom nehnuteľnosti. Kupujúcim dokážu pomôcť pri reálnom zhodnotení výhodnosti ceny a predajcovia si môžu dať pozor na predraženie ponuky, ktorá nezodpovedá súčasnému stavu predmetu predaja. Aj preto Vám prinášame krátky prehľad tých najdôležitejších vplyvov na tvorbu ceny nehnuteľnosti.

Hlavné vplyvy spojené s aktuálnym stavom objektu :

Technický a konštrukčný stav – Samozrejme, že za kvalitné bývanie bez závad ste ochotní zaplatiť viac. Potom nemusíte investovať veľa peňazí do rekonštrukcií, takže priplatiť si za objekt v plnohodnotnom stave nie je na škodu.

Obytná plocha – Veľkosť bytu či domu zohrá vždy jednu z hlavných úloh, takže pri ocenení danej nehnuteľnosti treba pýtať adekvátne čiastky, ktoré sú v spojitosti s lokalitou a polohou primerané celkovej výmere.  

Dispozičné riešenie – Od konkrétneho dispozičného riešenia závisí veľa, pretožekupujúci si dosť potrpia na zostavu jednotlivých miestností. Tento faktor je síce jeden z najdôležitejších, no na samotnú cenu má v porovnaní s ostatnými pomerne menší vplyv. 

Najdôležitejšie vonkajšie faktory vplývajúce na cenu :

Lukratívnosť lokality – Lokalita je podstatná časť cenotvorby a čím je atraktívnejšia, tým je nehnuteľnosť v nej drahšia. Byty v centrách miest a domy v bohatších obytných štvrtiach Vás vyjdú vždy najdrahšie.

Poloha objektu – Pri vytváraní ceny zohľadnite aj vplyv samotnej polohy. Najmä pri bytoch je dôležité brať do úvahy poschodie, na ktorom sa nachádzajú. Pri nízkoenergetických domoch sa pod konečnú cenu výrazne podpíše aj orientácia stavby. 

Občianska vybavenosť – S občianskou vybavenosťou je to podobné ako pri lukratívnosti lokality. Čím je okolie nehnuteľnosti bohatšie na služby, obchody, spoločenské inštitúcie a dopravné spojenie, tým je prirodzená vyššia predajná cena.

Každá predávaná nehnuteľnosť má určenú svoju cenu, ktorú stanovil sám vlastník. Konkrétna hodnota daného objektu by mala zodpovedať jeho súčasnému stavu a na základe viacerých vplyvov oceňovať ponuku reálnou sumou. Práve znalosti týchto faktorov motivujú predajcov k stanoveniu primeranej výslednej sumy s minimálnou odchýlkou medzi reálnou hodnotou a cenou stanovenou vlastníkom, takže pokojne ich využite aj v praxi.

Text : Róbert Bosák pre Reality Exkluzív