StavoMat RS


Predaj stavebného materiálu od firmy LEIER

Tovar za bezkonkurenčné ceny privezieme priamo na vašu stavbu.Cenovú kalkuláciu si vyžiadajte na stavomat@stonline.sk


Odkaz na stránku: http://stavomat-rs.sk/sk/


Kontakt:
Sídlo:
Trhové námestie 6.
979 01 Rimavská Sobota,

tel: 047/ 56 21 474
fax:047/ 58 11 992
mail: stavomat@stonline.sk
www.stavomat-rs.sk

Kontakty:
Ing. Barnabáš Máté
autorizovaný stavebný inžinier
mobil: 0905 65 85 20

Ing. Tomáš Máté
diplomovaný stavebný inžinier
mobil: 0915 975 967
mail: tomi.ka@seznam.cz

Ing. arch. Zoltán Máté
diplomovaný archi