ENWASTE, s.r.o.


Nákup a predaj konštrukčných a základných plastov širokého spektra z priemyselnej výroby a separácie komunálneho odpadu.

Nákup a predaj konštrukčných a základných plastov vo forme granulátov, regranulátov, drte, brikiet ingot a lisovaných balíkov. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva. Poskytovanie poradenskej činnosti spolu s inými službami v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi. Vykupujeme široké spektrum plastov v rôznej kvalite. Fólie, obalové materiály, zmetkové výlisky, odstreky, vtoky, drviny, granuláty, dosky, preložky materiálov, preformy, preplachy z materiálov PET, LDPE, LLDPE, HDPE, ABS, PA6, POM, PC, PVC, PS, EPDM, EPS... Medzi naše ďalšie základné činnosti patrí recyklácia a zhodnotenie plastov, prípadne iných materiálov. Túto činnosť vykonávame u našich partnerov v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Na základe tejto spolupráce vieme našim dodávateľom zabezpečiť potvrdenie R3 o zhodnotení odpadových plastov. Sme si vedomí toho, že dnes je doba, kedy by mal každý dbať a starať sa o životné prostredie, a preto aj my sa snažíme svojou troškou prispieť. To je ten dôvod, prečo plasty a ostatné materiály opäť dostávame do obehu. Myslíme si, že to bude mať nesmierny význam pre ďalšie generácie, keďže plast (ropa) je surovina, ktorá nie je obnoviteľná a v dnešnej dobe sa rýchlo míňa. Je na každom z nás, aby prispieval do systému, ktorý vracia starý plast do obehu a teda starý premieňa na nový. Spoločnosť ENWASTE s.r.o do tohto systému patrí a dúfame, že vždy patriť bude.


Kategória:
Predaj a výkup plastov - Enwaste.sk


Odkaz na stránku: http://enwaste.sk/sk


Odkaz na facebook: https://www.facebook.com/Enwaste/?fref=ts


Kde pôsobime: Slovenská republika a aj zahraničie


Kontakt:
ENWASTE, s.r.o.
M. R. Štefánika 7845/53
960 01, Zvolen
Tel. č.: +421907 268 226
E-mail: info@enwaste.sk


Adresa:
M. R. Štefánika 7845/53
960 01 Zvolen


Sídlo firmy

Galeria naších prác