GEODET LUČENEC


Ponúkame služby geodetickej kancelárie aj vo vašom meste.

Vytyčovanie hraníc pozemkov, geometrické plány, poradenstvo, polohopisné a výškopisné plány, tvorba geografických informačných systémov, LEGALIZÁCIA ČIERNYCH STAVIEB.


Kategória:
Geodeti


Odkaz na facebook: https://www.facebook.com/pg/Geodetick%C3%A1-Kancel%C3%A1ria-Peter-O%C4%8Dovay-1412615732292171/about/?ref=page_internal


Kde pôsobime: Podľa dohody


Kontakt:
Geodetická Kancelária - Peter Očovay
peter.ocovay@gmail.com
0902 787 034


Adresa:
984 01 Lučenec


Sídlo firmy

Galeria naších prác