Rodinný dom HurbanovoPoloha nehnutelnosti

Najnižšie podanie 38 700,00 Dobrovolná dražba Áno DRAŽBA: rodinný dom súp. č. 1232, na parc. č. 3050/1, k.ú. Hurbanovo, na ul. Podzáhradná 1232/115, Hurbanovo. Súčasťou dražby sú aj pozemky o celkovej výmere 1118 m2. Rodinný dom: nachádza sa v intraviláne Hurbanovo, východne od centra mesta. Vzdialenosť do najužšieho centra mesta je cca 500 m. Vzdialenosť do okresných miest Komárno a Nové Zámky je cca 15,0 km. Rodinný dom je zrealizovaný ako čiastočne podpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Dom bol daný do užívania v roku 1960. V suteréne sa nachádza kotolňa a skladový priestor Na prízemí je umiestnená chodba, hala, kúpelňa, WC, kuchyňa, komora, 4 obytné miestnosti. Doklady o veku stavby sa nezachovali. Vek stavby je určený na základe Potvrdenia mesta Hurbanovo zo dňa 18.06.2015. Z konštrukčného hľadiska je objekt rodinného domu zrealizovaný na betónových pásových základoch, zvislé obvodové konštrukcie sú zrealizované ako murované s celkovou hrúbkou do 500 mm. Obvodové murivo podzemného podlažia je betónové. Vnútorné nosné múry ako aj deliace konštrukcie sú murované. Strop nad suterénom je železobetónový monolitický, strop nad I.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha je valbová, pokrytá pálenou škridľovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (ríny a zvody). Vonkajšie úpravy povrchov sú riešené ako brizolitové omietky (čiastočne poškodené). Vnútorné úpravy povrchov sú riešené ako hladké vápenné omietky. Keramické obklady sa nachádzajú v kúpelni, v hale a okolo kuchynskej linky. Podlahy obytných miestností sú riešené prevažne ako palubovky, resp. PVC, v ostatných miestnostiach sú prevažne keramické dlažby. Okná sú drevené dvojité s vonkajšími plastovými žalúziami. Vnútorné dvere s výplňou. Kuchynská linka dĺžky cca 3,0 m sa nachádza v kuchyni. V linke je zabudovaný plynový sporák s plynovou rúrou a nerezový drez. V kúpelni je umiestnená smaltovaná vaňa, umývadlo a elektrický zásobníkový ohrievač vody. V samostatnom WC sa nachádza WC kombi. Vykurovanie je riešené plechovými radiátormi, ako zdroj tepla slúži plynový kotol v kotolni v suteréne rodinného domu. Ako alternatívny zdroj tepla slúži piecka na tuhé palivo v hale. Rodinný dom je vybavený rozvodmi vody, TÚV, kanalizácie, zemného plynu a NN. Dom je pripojený na verejné rozvody zemného plynu a NN. Kanalizácia je zvedená do žumpy, ako zdroj vody slúži domová studňa. Technický stav objektu je primeraný veku, jednotlivé konštrukcie nevykazujú znaky nadmerného opotrebenia. Pozemok: ohodnocovaný pozemok sa nachádza v intraviláne Hurbanovo, východne od centra mesta na MK Podzáhradná. Pozemok sa skladá z parcely č.3050/1 - plocha zastavaná objektom rodinného domu s.č.273 a hospodárskou prístavbou, parc.č.3050/2 - časť predzáhradky a bezprostredné okolie rodinného domu, parc.č.3051 ktorá tvorí prevažne záhradu za rodinným domom a parcelu KN-E parc.č.443/1, ktorá tvorí časť predzáhradky pred rodinným domom. V priľahlej miestnej komunikácii sa nachádzajú verejné rozvody vody, zemného plynu a NN. Jedná sa o rovinatý pozemok približne obdĺžnikového tvaru. Prístup k pozemku je priamo z verejnej komunikácie.

Typ
Predaj
Druh
Rodinný dom
Stav
Ponuka realitných kancelárií
Rozloha
0 m2

Cena:
38700 €


Kontaktné informácie
  • Pavel Sirota
  • +421232202733
  • sirota@platitsaoplati.sk

  • 947 01 Hurbanovo