Pozemky - najbezpečnejšia investícia súčasnosti

Máloktoré formy investovania ponúkajú takú stabilitu a potenciál značných budúcich výnosov ako práve nehnuteľnosti. Obzvlášť to platí v prípade pozemkov, ktoré sú na rozdiel od budov ešte výhodnejšie a investorom prinášajú podstatne viac dôvodov na úsmev. Nie náhodou sa stali najbezpečnejšou investíciou súčasnosti a okrem klasických realitných investorov sa po nich obzerajú aj žraloci z finančných trhov.

Ceny pozemkov nepretržite rastú

Skvelé obdobie na realitnom trhu síce dvíha ceny rezidenčných objektov, no pri tých predsa len existuje riziko poklesu. Stačí, že príde menšia kríza a byty, domy, kancelárie či obchodné plochy sa budú predávať za menej, čím investor stratí. Takýto vývoj nehrozí pri pozemkoch, ktorých ceny rastú niekoľko rokov bez prestávky a analytici ani neočakávajú zmenu. Makléri totiž hlásia nedostatkov pozemkov, hlavne stavebných, čo je voda na mlyn pre predávajúcich.

Stabilita a bezpečie pre investorov

Okrem vidiny zisku zaujíma obchodníkov aj schopnosť danej investície ponúknuť investorovi bezpečie. To je v súčasnej dobe poznamenanej neistotou na trhoch s akciami, komoditami či devízami smerodajné pre všetkých, ktorí nie sú ochotní ísť do rizika a nie je pre nich žiadnym problémom počkať  na zisk niekoľko rokov. Pozemky tieto požiadavky spĺňajú dokonale, pod čo sa podpisujú viaceré faktory a práve tie dokážu dať investorom potrebné bezpečie.

- pozemok sa na rozdiel od rezidenčných či komerčných budov nedá znehodnotiť

- nové pozemky nepribúdajú, takže priestor na pokles cien kvôli silnej ponuke nie je

- cena pozemkov nepodlieha inflácii ani iným ekonomickým ukazovateľom

Na Slovensku letí poľnohospodárska pôda

Dôvodom vysokého dopytu Slovákov po poľnohospodárskej pôde nie je ani tak láska k pôde ako šikovná investičná stratégia. Parcely s pôdou totiž rýchlo ubúdajú a v budúcnosti ich budú investori skupovať za obrovské peniaze. Ďalšou výhodou je, že takéto pozemky sa za istých okolností dajú preklasifikovať na stavebné a následne predať za oveľa vyššiu cenu, z čoho sa dá pri malom pozemku vhodnom na výstavbu obyčajného domu vyťažiť aj pár tisíc.  

Tip na záver : Kupujte, kým je ponuka pestrá

Pri investovaní do nehnuteľností sa často hovorí o dôležitosti vystihnúť správny čas. Pri kúpe pozemkov to znamená čo najskôr a má to aj dôvod. Voľných pozemkov ubúda a nové nemajú ako pribudnúť, takže v budúcnosti bude ponuka stále viac obmedzená. S tým porastú aj ceny a pre vás ako kupujúceho to znamená viac investovaných peňazí za menej kvality.

 

Text : Róbert Bosák