Predaj bytu - krok za krokom

Zodpovedný prístup a dodržanie postupu je alfou a omegou pri každom predaji bytu. Ak ho navyše aplikuje skúsená realitka, ktorá pozná správne metódy predaja, šanca docieliť úspech je stále vyššia. Aj preto si teraz predstavíme príkladný postup toho, ako vyzerá taký predaj v spolupráci so spoločnosťou Reality Exkluzív a načrtneme si ho krok po kroku.

 

 

 

 

 

Postup pri predaji bytu :

1.Obhliadka bytov – Na základe klientovej predstavy nájdeme byty spĺňajúce jeho nároky a následne ho pozveme na obhliadku týchto objektov. Počas nej mu predstavíme jednotlivé nehnuteľnosti a podrobnejšie mu priblížime ich stav. Keďže dobrá realitná kancelária sa vie postarať o celý priebeh obchodu, klienta nezabudneme informovať o ponuke našich služieb zarátaných v cene bytu.

 

Súčasťou predaja je aj zabezpečenie týchto dokumentov a služieb : 

  • zmluva o budúcej kúpnej zmluve a kúpna zmluva
  • overovanie podpisov u zvoleného notára
  • úhrada poplatkov na príslušnom katastrálnom úrade
  • odovzdanie nehnuteľnosti, teda poskytnutie kľúčov
  • odpis energií a vytvorenie kópie pre každého účastníka
  • prepis energií s kupujúcim a prepis majiteľa u správcu
  • prihlásenie nového majiteľa na mestskom úrade kvôli dani

 

2. Vybratie listu vlastníctva a skontrolovanie stavu bytu – Pokiaľ je klient s obhliadnutým objektom spokojný a rozhodne sa pre jeho kúpu, potom prichádza príprava na uskutočnenie obchodu. Jej súčasťou je vybratie listu vlastníctva a následné skúmanie prípadnej ťarchy na byte. Jedná sa o zisťovanie možných exekúcií, vecného bremena alebo záložného práva. Dosť dôležité je aj riešenie splatenia úveru, takže starý majiteľ si musí požiadať o vyčíslenie úveru a záujemcu informujeme o rozložení kúpnej ceny na splatenie úveru a na vyplatenie zvyšnej čiastky predávajúcemu. Na záver tohto kroku náš právnik skontroluje históriu objektu, pôvod a spôsob nadobudnutia bývalým majiteľom. Ak je všetko v poriadku, prechádzame ďalej.

 

3. Podpis zmluvy o rezervácií – Po dôkladnom preverení bytu a všetkých možných okolností súvisiacich s jeho aktuálnym stavom, môžeme v prípade pretrvávajúceho záujmu prejsť rovno k spísaniu zmluvy o rezervácií. Jej podpisom je byt oficiálne rezervovaný až do obdobia, kým ho klient definitívne kúpi a celý obchod uzavrie podpísaním kúpnej zmluvy. Práve uzavretie kúpnej zmluvy je posledným krokom celého postupu, po ktorom má klient predmetný byt vo svojom vlastníctve.

 

Niektoré byty vyžadujú individuálny postup

Vzhľadom na rôzne okolnosti súvisiace s konkrétnou nehnuteľnosťou môže postup pri predaji prebiehať trochu odlišne. Na jednotlivé kroky môže vplývať zopár faktorov, ktoré stratégiu obchodu zmenia. Najčastejšie ide o vecné bremeno či záložné právo, ktoré vyžadujú špeciálny prístup, no v súčasnosti je bežným javom aj hrozba exekúcie uvalená na predmetný byt. Práve pri okolnostiach tohto typu je celkom múdre zvážiť individuálny prístup a v prípade klienta sa spoľahnúť na odborníkov, ktorých služby ho môžu uchrániť pred stratou peňazí alebo dokonca bytu.

 

Ak má predaj daného objektu  prebehnúť podľa predstáv a v súlade s pravidlami, potom je potrebné spraviť všetky potrebné kroky. S ich realizáciou vám pomôže práve naša spoločnosť Reality Exkluzív, ktorá využíva osvedčený postup vedúci k úspešnému zvládnutiu transakcie. Kontaktujte skúsených profesionálov, ktorí vám pomôžu s výhodným a bezpečným predajom.    

 

Text : Róbert Bosák pre Reality Exkluzív.