Viedeň nás môže inšpirovať kvalitou života.

Rakúska metropola je už tradične jedným z najlepších miest na bývanie, pričom túto úlohu potvrdzujú aj pravidelné rebríčky zostavované poradenskými spoločnosťami ako napríklad The Economist. Ten prišiel nedávno s aktuálnymi údajmi pre rok 2015, ktoré poukazujú na silné postavenie Viedne, ktorá je celkovo druhou najlepšou metropolou sveta ponúkajúcou najvhodnejšie podmienky na život hneď po tradičnom lídrovi Melbourne. Slovenský realitný trh sa v mnohých aspektoch podobá na ten rakúsky, takže práve v oblasti bývania si môžeme brať dobrý príklad z neďalekej Viedne.

 

 

 

Čím nás môže Viedeň inšpirovať : 

 

Rozbehla sa výstavba bytových komplexov

Aj keď po vypuknutí krízy pribúdali nové byty vo Viedni len sporadicky a bolo ich dokonca menej ako v Bratislave, od roku 2013 sa výstavba opäť naštartovala. Počet nových bytov vzrástol na viac ako 8000 a tento trend nasledoval aj v minulom roku, čím sa vyrovnáva dopyt s ponukou.

 

Silná podpora bytovej výstavby

Vo Viedni prebieha viacero projektov na podporu bývania, medzi ktorými nechýba ani 312 mil.€ vyčlenených ako dotácia na výstavbu nových bytov. Predstavitelia mesta sa nebránia ani pomoci pri realizácií mestských nájomných bytov a jednou z hlavných aktivít je aj výstavba sociálnych nehnuteľností pre zdravotne znevýhodnených obyvateľov.

 

Novostavby sa realizujú v ekologickom duchu

Štatút zeleného mesta si Viedeň nezaslúži náhodou, pretože najnovšie stavebné projekty sa nesú v ekologickom duchu a zelené bývanie sa stáva prioritou mesta. Nielenže sa tak chráni životné prostredie, navyše Viedenčania môžu žiť v kvalitných a moderných objektoch, pričom dokážu ušetriť aj na spotrebe energií. 

 

Presadzuje sa projekt „smart bývanie“

Jedným z najzaujímavejších projektov vo Viedni je tzv. smart bývanie. Ide o projekt lacnejšieho bývania pre dôchodcov a slobodných ľudí bez rodiny. Tým sa ponúka možnosť bývať v dotovaných bytoch, za ktoré sa platí maximálne mesačné nájomné 7,50€ za m2 + náklady za energie.

 

Práve kvalita bývania sa v mnohých prípadoch podpisuje pod celkovú životnú úroveň našich ľudí. Kým mnohí  žijú v nadštandardných podmienkach, druhá skupina sa nemôže pochváliť vysokou kvalitatívnou úrovňou bývania, čo následne znižuje celoslovenský priemer. Pre ľudí zainteresovaných v stavebníctve, realitách a v politike tak vzniká možnosť ako sa orientovať na zlepšovanie kvality bývania a pokúsiť sa aspoň trochu nasledovať viedenský vzor, ktorý môže nás aj ostatné európske krajiny inšpirovať.

 

Text : Róbert Bosák   pre  Reality Exkluzív.