Kupujúci majú možnosť ovplyvniť cenu nehnuteľnosti

Charakter slovenského realitného trhu sa v posledných rokoch výrazne zmenil a myslenie ľudí hľadajúcich bývanie sa otvorilo novým možnostiam. Kupujúci si dokážu oveľa lepšie presadiť svoje požiadavky, na základe čoho sa im vytvára väčší priestor určený na jednanie o konečnej predajnej cene. Developeri, stavbári aj realitní makléri sa týmto nárokom museli prispôsobiť a bez ohľadu na ich (ne)súhlas uznali, že kupujúci získali silu ovplyvňovať cenu objektu.

 

 

Sila kupujúcich rastie

Už to nie je len predpoklad alebo vízia ako tomu bolo v minulosti, keď sa šírili informácie o väčšej moci kupujúcich pri predaji nehnuteľností. Už nejaký čas sme svedkami toho, že predajcovia sú často konfrontovaní so silou záujemcov presadzovať si svoje a vyrokovať si zníženie ceny. Na základe toho musia vlastníci viac dbať o seriózny prístup pri predaji, čo sa javí ako jeden z dobrých signálov podporujúcich celkové napredovanie realitného trhu. 

 

V prospech kupujúcich hovorí široká ponuka

Momentálne sa výstavbe nehnuteľností na Slovensku darí, čo v konečnom dôsledku zvyšuje celkovú ponuku. Hnacím motorom tohto nárastu produkcie je stúpajúci dopyt po bytoch a ani záujem o domy a kancelárie na tom nie je zle, takže novostavieb určených na predaj pribúda slušným tempom. Momentálne sa však dobre predávajú aj staršie objekty, čo takisto zvyšuje ponuku a pomáha kupujúcim k väčšiemu výberu.

 

Pomáhajú aj znalosti o realitác

Zákazníci realitného trhu spravili dosť veľký pokrok, ktorý sa prejavuje hlavne záujmom o poznatky týkajúce sa oblasti realít. Vďaka tomu dokážu prísť na stretnutie s predávajúcim dobre pripravení a skôr sa dokážu vyhnúť nejakým zavádzajúcim informáciám o aktuálnom stave objektu a jeho hodnote. Práve tieto znalosti prispievajú k šanci kupujúcich obhájiť si svoje požiadavky a zaplatiť len za vytypovanú nehnuteľnosť, ktorá spĺňa nároky na bývanie. 

 

Nezabudnite zapojiť obchodný talent

Akokoľvek ste informovaní o dianí na trhu a disponujete širokým spektrom vedomostí o jeho vývoji, bez obchodného talentu budete mať oslabenú pozíciu. Pri každom jednom obchode treba ukázať schopnosť komunikovať a platí to samozrejme aj pri obchode s nehnuteľnosťou. Umenie jednať, oponovať či argumentovať sa osvedčilo mnohým, ktorí si dokázali vyrokovať nižšiu cenu a neraz ušetrili aj pár tisíc eur.

 

Príležitosť prehovoriť k stanovenej cene predávanej nehnuteľnosti a ovplyvniť rozhodnutie majiteľa majú kupujúci pri akomkoľvek type objektu. Nezáleží na tom, či bude predmetom obchodu byt, kancelária alebo rodinný dom, stále existuje šanca ako si vyrokovať dodatočné úpravy ceny. Samozrejme, je to najmä o Vás a Vašom prístupe k celej transakcii, vďaka čomu môžete využiť túto šancu vo svoj prospech.

 

Text : Róbert Bosák   pre  Reality Exkluzív.