Zuzana Rudy­ová – Slo­venka, ktorá dáva kera­mike život
Zuzana Rudy­ová – Slo­venka, ktorá dáva kera­mike život

Vieš si pred­sta­viť, že by neexis­to­vala kera­mika? V dneš­nom svete ubudlo ľudí pra­cu­jú­cich s hli­nou, ale môžeme byť vďační za tých, ktorí na ňu neza­budli, dokonca z nej vytvá­rajú nád­herné kúsky. Jed­nou z týchto ľudí je Zuzana Rudy­ová.

 

Zuzka pre­zraď nám, kde a ako začala tvoja cesta k ume­niu?

V det­stve. Moji rodi­čia sú tvo­riví ľudia a viedli k tomu aj nás, svoje deti. Veľa som ako malá kres­lila, maľo­vala. Ku kera­mike som sa dostala až neskôr v dospe­losti. Pri­dala som sa ku sku­pine ľudí, ktorí sa jej veno­vali a neskôr som pokra­čo­vala samos­tatne. Práca s hli­nou ma veľmi chy­tila a baví ma stále viac.

 

Tvoje štú­dium bolo zame­rané na ume­nie alebo si sa najprv chcela vybrať iným sme­rom?

Viac TU:

http://www.startitup.sk/zuzana-rudyova-slovenka-ktora-dava-keramike-zivot/

Najnovšie články a rady - Archiv článkov
Ako využiť voľnú izbu v 4-izbovom byte
Pokračovanie článku

Akým smerom sa budú uberať hypotéky do konca roka?
Hypotekárny trh nás pravidelne zásobuje rôznymi novinkami ovplyvňujúcimi celkový vývoj v tejto sfére.
Pokračovanie článku


Rekonštrukcia bytu zvýši cenu o pár tisíc!
Kúpa a vlastníctvo bytu nespĺňa len praktickú funkciu spojenú s bývaním. V hre je aj tvorba osobného majetku a šanca využiť nehnuteľnosť ako investíciu. Rovnako ako pri novostavbách to platí aj v prípade starších bytov. Tie však potrebujú rekonštrukciu, až potom môžu splniť nároky na bývanie a zároveň disponovať vyššou hodnotou.
Pokračovanie článku

Pozor na hotovostné platby pri obchode s nehnuteľnosťou!
Pokus zabrániť daňovým únikom, snaha mať kontrolu nad predajom nehnuteľností alebo len prísny zákon plný zbytočných obmedzení? Nech to je akokoľvek, porušiť zákaz platiť pri obchode s nehnuteľnosťami v hotovosti viac, ako je dovolené, sa vôbec nevypláca.
Pokračovanie článku
Nové Bývanie